miércoles, 5 de noviembre de 2014

Jornada: los centros educativos como espacios de convivencia


El Cefire de Alicante ha organizado unas jornadas informativas sobre la Orden 65/2014 de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de la Comunidad Valenciana y establece los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar en coordinación con inspección educativa y otras instituciones.

Las jornadas "La convivencia en el centro educativo" se realizarán en el IES La Foia de Elche el viernes 14 de noviembre de 2014 con el programa que se adjunta.

Esta actividad formativa va dirigida a directores/as, orientadores/as y coordinadores/as de formación de los centros educativos.

Enlace para inscripción:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=3708062

Díptico informativo:


Curso Moodle (iniciación)
Ha llegado información de un curso de iniciación a Moodle a cargo de Investea.org una entidad colaboradora del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español para la formación del profesorado.
 

Curso “on line”: Conocer Moodle


El curso on line “Conocer Moodle” es un curso de iniciación a Moodle.

El  curso se supera mediante la realización de todas las actividades y cuestionarios.

El precio de matrícula es de 18 euros y el certificado oficial del MEC de 18 horas

Fechas: del 10 de noviembre al 14 de diciembre

Objetivos de este curso

El principal objetivo de este curso es conseguir que conozcas cómo se crea, desarrolla y experimenta  una unidad didáctica en un aula virtual creada con el programa Moodle

Certificado con 18 horas por el Ministerio de Educación, válido para sexenios y oposiciones.
 
Precio matrícula 18 euros.  

Inscríbete aquí debajo o ve al formulario de matrícula para conocer más detalles

escudoministerio2012

miércoles, 29 de octubre de 2014

Cursos y jornada sobre FP Dual

FP Dual

La red Cefire de la Comunidad Valenciana  ha convocado tres cursos a distancia sobre la elaboración de proyectos de FP dual y una jornada informativa presencial.

CURSOS A DISTANCIA

 • Entre el 17 de noviembre y el 15 de diciembre
 • 20 horas


El enlace a los contenidos e inscripción se hace clicando sobre el título del curso:

14FP43CF478 Elaboración de proyectos de FP Dual (a distancia) 17/11/2014 15/12/2014 20 Inscripción
14FP43CF485 Elaboración de proyectos de FP Dual (a distancia) 17/11/2014 15/12/2014 20 Inscripción
14FP43CF479 Elaboración de proyectos de FP Dual (a distancia) 17/11/2014 15/12/2014 20 Inscripción

Objetivos:
 • Conocer el funcionamiento de la Formación Profesional Dual en la Comunitat Valenciana

Contenidos
 • Funciones específícas de los agentes que intervienen en la FP Dual.
 • Objetivos de un proyecto de FP Dual
 • Fases del proyecto.
 • Cumplimentación de la documentación necesaria.
 • Plazos para presentar la documentación.
Dirigido a profesorado con competencia docente en los Ciclos Formativos de Formación Profesional

JORNADA INFORMATIVA


La jornada informativa se hará el 9 de diciembre en el IES Cayetano Sempere de Elche
Enlace: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=3679116


Datos generales
Formación profesional
9 de diciembre de 2014
9 de diciembre de 2014
4 horas
80 (24 inscripciones realizadas)
Instituto de Educación Secundaria "Cayetano Sempere" 
Elx (Alacant)
Plazos De Inscripción

20 de octubre de 2014

17 de noviembre de 2014

27 de noviembre de 2014

Inscripción en este enlace: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=inscripciones/inscripcion

Objetivos
 • Conocer el funcionamiento de la Formación Profesional Dual en la Comunitat Valenciana
 • Conocer el funcionamiento de la Formación Profesional Dual en la Comunitat Valenciana
Contenidos
 • Dar a conocer la Formación Profesional Dual a centros educativos
 • Funciones específícas de los agentes que intervienen en la FP Dual.
 • Experiencias de diferentes centros educativos.
Condiciones
 • Profesorado de centros que imparten ciclos formativos de FP.
Observaciones
 • La edición es PRESENCIAL

viernes, 3 de octubre de 2014

Cursos de capacitació en valencià (també en anglés i en francés)


Acaben de convocar-se els cursos a distància de preparació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.


Els cursos consten de dos mòduls obligatoris:
 • Mòdul 1 (30 hores): consta d'una primera sessió presencial obligatòria i un conjunt de tasques en línia a través de la plataforma Moodle del Servici de Formació del Professorat.
 • Mòdul 2 (20 hores): consta de 5 sessions presencials de dues hores i l'elaboració d'una unitat didàctica.

  És obligatòria la superació del mòdul 1 i del mòdul 2 per poder presentar-se a la prova del 28 març de 2015.
  Si cliqueu al títol del curs podeu accedir directament a la inscripción en les ciutats d'Alacant i Elx:

  15IC51IN175Formació preparatòria per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Mòdul 1Elx25/11/201415/02/201550Inscripció
  15IC51IN194Formació preparatòria per a l'obtenció del Diploma de Mestre de Valencià. Mòdul 1Elx25/11/201415/02/201550Inscripció


  També s'han convocat cursos per a la capacitació en llengua anglesa i francesa. Tota la informació en aquest enllaç:

  http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_94_ccdm.asp


  Més informació sobre els mòduls del curs de capacitació en valencià.

  •  Mòdul 1. Formació en línia amb una durada de 30 hores.
  Este mòdul es realitzarà entre el 25 de novembre de 2014 i el 15 de febrer de 2015 a través de la plataforma Moodle del Servici de Formació del Professorat (http://cefire.edu.gva.es/). Per tal de conéixer el funcionament de la plataforma es pot accedir al curs d'autoformació d'usuaris de Moodle: http://www.cece.gva.es/per/es/sfp_94_ccdm.asp.

  El lloc i l'horari de la sessió inicial figuren en la relació de cursos oferits que es pot trobar en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_94_ccdm.asp.

  La superació del mòdul 1 serà requisit per poder accedir al mòdul 2. En l'avaluació d'este mòdul se seguirà el que s'establix en l'article 18 de l'Orde 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives i en el punt 11 d'esta convocatòria.

  • Mòdul 2. Formació semipresencial amb una durada de 20 hores.

  Constarà de 5 sessions presencials de dos hores de duració que començaran el 23 de febrer i acabaran el dia 4 de març de 2015. Durant estes sessions s'haurà d'elaborar la unitat didàctica a què fa referència el punt 11 d'esta convocatòria. La resta d'hores, fins arribar al total de 20 de què consta el mòdul correspon a treball individual de preparació dels elements necessaris per a la unitat didàctica.

  Inicialment, i sempre que no hi haja interferèncie amb els calendari de festes locals, les sessions d'este mòdul es realitzaran els dies 23, 24 i 25 de febrer i 2 i 4 de març de 2015.

  En l'avaluació d'este mòdul se seguirà el que s'establix en l'article 18 de l'Orde 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives i en el punt 11 d'esta convocatòria.

  Els ponents del mòdul 2 establiran el calendari definitiu de les sessions tenint en compte les festes locals establides pel Consell Escolar Municipal de cada localitat i s'informarà els assistents tant a través de la plataforma Moodle com en la primera sessió de cada mòdul.

  En tots els casos, l'horari de matí serà de 10.00 a 12.00 h. i el de vesprada serà de 18.00 a 20.00 h.

  jueves, 2 de octubre de 2014

  Cursos de Valencià per a professors

  S'han convocat els cursos preparatoris de les proves  de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:
  • Grau Elemental (B1), 
  • Grau Mitjà (C1) 
  • Grau Superior (C2)  
  INSCRIPCIÓ: de l'1 al 20 d'octubre Accés

  • Són cursos presencials.
  • Començaran el 24 de novembre de 2014 i acabaran el 27 de maig de 2015 
  • Tindran una duració de 70 hores.
  • S'organitzaran en dos sessions setmanals, dilluns i dimecres, de dos hores de durada cada una
  • L'horari serà de 10.00 a 12.00 h. i el de vesprada serà de 18.00 a 20.00 h.
  • L'assistència a la primera sessió dels cursos és obligatòria. A més és obligatòria també l’assistència al 85% del total de les sessions presencials del curs.
  Tota la informació en la web de Conselleria (http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_94_llengua.asp)i en el  text de la convocatòria
  Convocatòria de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la realització de cursos preparatoris de les proves adreçades a l'obtenció del Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià destinats a docents de centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics
  TerminisAccés

   Sol·licitud d'inscripció

   De l'1 al 20 d'octubre

   Llistat provisional de sol·licituds admeses

   A partir del 27 d'octubre
  • Accés

   Confirmació de la participació als cursos

   Fins el 16 de novembre
  • Accés

   Llistat definitiu de sol·licituds admeses

   A partir del 17 de novembre
  • Accés
  Si cliqueu sobre el nom del curs entrareu en la inscripció directament en aquestes dos ciutats.
  Cursos a  Elx

  15SP51IN374
  Formació preparatòria per a les proves del Grau Elemental (B1) de Coneixements de Valencià de la JQCVElx24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN373Formació preparatòria per a les proves del Grau Mitjà (C1) de Coneixements de Valencià de la JQCVElx24/11/201427/05/201570Inscripció

  Cursos a Alacant


  15SP51IN396
  Formació preparatòria per a les proves del Grau Elemental (B1) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN378Formació preparatòria per a les proves del Grau Mitjà (C1) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN375Formació preparatòria per a les proves del Grau Superior (C2) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN391Formació preparatòria per a les proves del Grau Mitjà (C1) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN372Formació preparatòria per a les proves del Grau Superior (C2) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN377Formació preparatòria per a les proves del Grau Elemental (B1) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció

  domingo, 28 de septiembre de 2014

  Curs de capacitació en valencià a la universitat d'Alacant


   

  Curs de capacitació

  CURS DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, EN ANGLÈS I EN FRANCÈS

   Font: http://slc.ua.es/va/secretaria/capacitacio/curs-de-capacitacio.html
  • La preinscripció s'ha de fer entre el 13 d'octubre i el 2 de novembre. 
  • Les classes començaran el 10 de novembre de 2014 i acabaran a final del mes de març de 2015.
  • Estos cursos sumen 24 crèdits. El preu d'un crèdit és de 17,60 euros, per tant, suposa un total de 422,5 euros en total.

  HORARIS I ASSIGNATURES

  Les assignatures presencials s'impartiran en divendres de vesprada i dissabte de matí amb el següent calendari:

  •  Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística (6 cr.). Divendres, de 16 a 21 hores. 
  • Tractament Integrat de Llengües i Continguts (6 cr.). Dissabtes, de 9 a 14 hores
  •  TIC i Dinàmica d'Aula Aplicades al TILC (6 cr.) (a distància)
  • Llengua Catalana d'Especialitat (o Llengua Catalana i Comunicació Científica) (6 cr.)
  Si hi haguera demanda suficient, faríem un altre grup de cada mòdul dels anteriors amb el següent horari:
  Dilluns i dimecres, de 18 a 20.30 h. / Dimarts i dijous, de 18 a 20.30 h.


  MÉS INFORMACIÓ

  El període de preinscripció obligatòria és del 13 d'octubre al 2 de novembre de 2014. La preinscripció s'ha de fer des d'aquest formulari (trieu l'opció “activitats acadèmiques no reglades de menys de 200 hores lectives”).

  El període de matrícula és del 22 d'octubre al 3 de novembre de 2014. (Cal haver fet prèviament la preinscripció).

  El curs començarà el 10 de novembre de 2014 fins a final de març de 2015.

  Requisits lingüístics: C1 de valencià per a la capacitació en valencià i B2 d'anglès o francés per a la capacitació en anglès o francés respectívament.

  Taxes: 17,60€ (per crèdit matriculat): total 105,60€ per assignatura.

  Descomptes per família nombrosa i discapacitat: caldrà acreditar aquesta situació en la Secretaria de Llengües, quan es formalitze la matrícula, sempre que aquest fet no haja sigut justificat prèviament a la Universitat d'Alacant

  Nombre de places ofertades: 150
   
  Les sol·licituds seran acceptades per rigorós ordre de data de presentació de la preinscripció.
  Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, per a fer la matrícula cal accedir al Campus Virtual de la Universitat d'Alacant en el web amb la següent identificació d'usuari:
  • Si ja eres alumne de la Universitat d'Alacant, utilitza les dades que tens com a alumne per a accedir al Campus Virtual.
  • Si no ets alumne, les dades d'accés al Campus Virtual t'arribaran al correu electrònic que vas introduir en el formulari de preinscripció. Aquest compte de correu és totalment gratuït i per a conèixer-ne el funcionament us recomanem que visiteu aquesta web.
  La Universitat d'Alacant ha posat a la vostra disposició un compte de correu electrònic institucional que podreu consultar en el webmail  i al qual podreu accedir amb la identificació d'usuari explicada anteriorment. La Universitat d'Alacant només enviarà missatges de correu a aquesta adreça. Si ja en teniu una altra, trobareu en webmail la informació sobre com redirigir al vostre correu personal els missatges que us envie la Universitat al vostre correu institucional.

  Per fer la inscripció i accedir a tota la información cliqueu en aquest enllaç:

  Cursos a distancia sobre uso didáctico de las TIC

  La red de Cefires de la Comunidad Valenciana ofrece formación a distancia sobre el uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

  En estos momentos está abierta la inscripción en los siguientes cursos:
  • Recursos TIC para FOL
  • Mejora de la competencia TIC en la Educación Musical
  • Recursos didácticos TIC para la enseñanza de las ciencias sociales

  Curso a distancia  - Recursos TIC para FOL (Formación y orientación laboral)
  Ofertado por CEFIRE Específic de F.P.

  Plazos De Inscripción
     1 de septiembre de 2014
         1 de octubre de 2014
      7 de octubre de 2014

  15 de octubre de 2014
  30 de noviembre de 2014
  : 30 horas
  • Habrán dos clases presenciales: 15/10/14 y 26/11/14
  • Horario: 16:00-20:00 hs.
  • Lugar:CEFIRE Alicante

  Curso a distancia  - Recursos didácticos TIC para la enseñanza de las ciencias sociales

  Plazos De Inscripción

  1 de julio de 2014

  28 de septiembre de 2014

  5 de octubre de 2014

  Ciencias sociales, geografía e historia
  13 de octubre de 2014
  23 de noviembre de 2014
  30 horas


  Curso a distancia 14XA13IN790 - Mejora de la competencia TIC en la Educación Musical
  Plazos De Inscripción

  22 de junio de 2014

  18 de octubre de 2014

  28 de octubre de 2014
  Realización entre     3 de noviembre y 19 de diciembre de 2014
  Más información e inscripción:   http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=3447958

  Jornadas sobre Erasmus+
  Destacan unas Jornadas sobre el programa Erasmus+, que se realizarán en Alicante los días 11, 13  y 27 de noviembre.  Contenidos
   • Programa Europeo Erasmus+ (2014-2020): Características y novedades.
   • K1: Movilidad de las personas en el ámbito de la educación.
   • K2: Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación.
   • Solicitudes.
   • Movilidad para el aprendizaje KA1: Concepto. Criterios de selección.
   • Financiación.

    Plazos De Inscripción

    16 de septiembre de 2014

    3 de noviembre de 2014


    11 de noviembre de 2014
    27 de noviembre de 2014
    12 horas (8 lectivas + 4 de memoria)
    150 (57 inscripciones realizadas)
    Escuela Oficial de Idiomas de Alicante 
     
    Calendario y horario:
    11/11/2014 - 17:00 a 21:00
    13/11/2014 - 17:00 a 21:00
    27/11/2014

     Toda la información en este enlace:

    http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=3533269

    La oferta formativa del CEFIRE de Alicante se puede consultar en este enlace:
    http://mestreacasa.gva.es/web/cefirealacant/inscripcio

     

    sábado, 27 de septiembre de 2014

    Cursos UNED

    La UNED ofrece los siguientes cursos a distancia para la formación del profesorado:

    miércoles, 4 de junio de 2014

    Compromiso familia-tutor

    En el IES Figueras Pacheco de Alicante se ha desarrollado una jornada informativa sobre el decreto 30/2014, de 14 febrero que regula la Declaración del Compromiso Familia-Tutor.

    El siguiente documento resume el contenido del decreto y de las ponencias que se han presentado. En primer lugar, unas preguntas-respuesta que ofrecen una visión rápida del compromiso.

    Continúa con las funciones, derechos y obligaciones de las partes que intervienen: centro educativo (director, tutor, orientador), familias y alumno.

    Las características de la declaración se reflejarán luego en el modelo que propone Conselleria, aunque también es posible que cada centro elabore el suyo.

    En la Educación Secundaria Obligatoria destaca una posibilidad centrada en los alumnos expulsados ("suspendidos temporalmente del derecho de asistencia al centro educativo"): las tareas educativas con finalidad social. Se requiere la colaboración del ayuntamiento, en especial, las concejalías y departamentos de Juventud y Servicios Sociales. En el IES Fray Ignacio Barrachina de Ibi se viene desarrollando una experiencia en este ámbito desde el año 2005-06.

    Un breve referencia a las bases normativas que aparecen reflejadas en el decreto 30/2014 de 14 de febrero le sigue el modelo de Declaración Compromiso que propone Conselleria en el anexo 1 del citado decreto.

    miércoles, 15 de enero de 2014

    Cursos de inglés a distancia (hasta 24 de enero)    CONVOCATORIA DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS EN LÍNEA DE INGLÉS DIRIGIDOS AL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS

    Cursos de inglés en línea desde el nivel A1 hasta el nivel C2

    6500 plazas disponibles para formación a distancia.

    Entre 17 de febrero y 31 de diciembre de 2014.

    INSCRIPCIÓN HASTA EL 24 DE ENERO: acceso a la inscripción


    Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos profesores

    Los integrantes de la lista de espera de los cursos presenciales deben renunciar antes a esa formación para poder participar en la convocatoria online en el siguiente  ENLACE .


    Descarga toda la información es un documento pdf.